Turvatarkastuksen GDL-Suunnittelumalli

Tapani Ahonen

Ariki Oy on julkaissut turvasuunnittelijoita helpottavan GDL-objektikirjaston turvatarkastuspisteen suunnitteluun. Yhteistyössä Micro Aided Design (M.A.D.) Oy:n kanssa toteutettu GDL-objektikirjasto mahdollistaa turvatarkastuspisteen erilaisten reunaehtojen huomioimisen jo suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin säästytään ylimääräisiltä kustannuksilta ja aikaa vieviltä korjaustoimenpiteiltä projektien myöhemmissä vaiheissa.

Hyödynnä Asiantuntemus Ennakkoon

Turvatarkastuspisteen suunnittelu vaatii sekä käytettävän teknologian että itse prosessin tuntemusta. Esimerkiksi metallinilmaisinportti on herkkä liikkuvalle metallille ja erilaisille säteileville häiriöille. Samoin itse turvatarkastus vaatii sopivankokoisen alan jotta turvatarkastajille jää riittävästi tilaa toimia ja prosessi on jouheva. GDL-objektikirjaston hyödyntäminen mahdollistaa erilaisten varoetäisyyksien ja tilavaatimusten huomioimisen jo suunnittelun alkuvaiheessa. ArchiCAD tai vastaavan -suunnitteluohjelmiston avulla suunnitelmia voi tarkastella myös kolmiuloitteisesti, jolloin potentiaaliset häiriölähteet tarkastuspisteen ylä- ja alapuolella tulevat huomioiduksi.

Ariki Check - turvatarkastusratkaisujen GDL-kirjasto - 3D-näkymä
Ariki Check – turvatarkastusratkaisujen GDL-kirjasto – 3D-näkymä

”Turvatarkastuspisteen suunnittelu vaatii sekä käytettävän teknologian että itse prosessin tuntemusta.”

– Jarmo Saari, Ariki Oy

Kulunhallinnan Mallinnus

Ariki Oy laajentaa lähitulevaisuudessa tietomallintamisen myös Ariki Access tuoteryhmän biometrisiin ratkaisuihin. Suunnitteilla on GDL-objektikirjastot nk. Anti-Tailgate – ratkaisuihin ja erilaisten biometristen terminaalien sijoitteluun.

Ariki A - stylish white A on fancy blue background

Ariki Advisory

TkT Tapani Ahonen on turvajärjestelmien laaja-alainen asiantuntija. Hän on koordinoinut merkittäviä Euroopan laajuisia hankkeita ja toiminut Euroopan Komission riippumattomana neuvonantajana vuodesta 2007.